Charakterystyka przedszkola

Początek organizacji i działalności Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach datuje się od 01.09.2002 r., od chwili połączenia placówek: Przedszkola Nr 8 (obecny budynek B) i Przedszkola Nr 9 (obecny budynek A).