AKTUALNOŚCI
 
   
PROGRAM ROMSKI

  

W naszym przedszkolu realizowany jest Program Romski. W każdym roku szkolnym, przedszkolaki, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola, otoczone są szczególną opieką. Pierwszy etap pracy wychowawczo-dydaktycznej ma na celu adaptację i integrację dzieci ze społecznością przedszkolną. Realizowane różnorodne zadania, zastosowane metody i formy pracy, propozycje zabaw i zajęć ułatwiają te procesy.

Wśród samych przedszkolaków nie ma różnic i podziałów, poza tymi, które są w każdej dziecięcej grupie. Dzieci do przedszkola uczęszczają bardzo chętnie i systematycznie. Komunikowanie się osób o odmiennej kulturze jest procesem, z którego obie strony wynoszą określone korzyści. Dzieci, wymieniając posiadane doświadczenia, zyskują nowe i wzbogacają je o nowe wartości. Wzajemne poznanie, okrywanie odmienności spowodowało przełamanie negatywnych stereotypów o "obcym" nie tylko wśród dzieci, ale także wśród rodziców. Rodzice dzieci romskich są zaangażowani w życie przedszkola, chętnie włączają się w różnorodne działania. Otrzymana finansowa dotacja w ramach realizowanego przez przedszkole Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce zapewnia dzieciom:

 • pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin, w czasie których nauczyciel prowadzi:
  · gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka
  · gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem
  · gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka
  · zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci w formie warsztatów, zabaw i gier
  · pracę indywidualną z dzieckiem, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  · sprawuje opiekę nad dzieckiem podczas samodzielnie i indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami
  · zapewnia bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola i fachową opiekę wychowawczo - dydaktyczną

 • korzystanie z 3 posiłków dziennie

 • doskonalenie wymowy języka polskiego i komunikacji na zajęciach logopedycznych

 • udział w zajęciach dodatkowych / audycje muzyczne, spektakle teatralne, rytmika, j. angielski, basen, przedszkolne słowiki, akademia tańca/

 • wyposażenie w artykuły i pomoce dydaktyczne do realizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego

 • zwolnienie z ubezpieczenia NW

 • upominki z okazji tradycyjnie obchodzonych uroczystości przedszkolnych /Dzień Chłopca, Mikołajki/

 


 

 
Copyright © Publiczne Przedszkole Nr 2 w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

  |  do góry  |