AKTUALNOŚCI
 
   
„Poznajemy różne zawody”

  
W ramach realizacji programu „Poznajemy różne zawody”, 09.10.2019r. odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej z Wrocławia– Strachowic. Prezentacja zawodu miała na celu zaznajomienie dzieci z daną profesją a także poznanie przez nie różnych możliwości dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych, w tym bezcenną pracę psów służbowych.

Większość przedszkolaków jeździ z rodzicami na wycieczki, wakacje nie tylko po ojczystym kraju, ale również przekracza jego granice, w związku z czym niejednokrotnie podróżuje samolotami. Nie wszystkie procedury związane z kontrolą bezpieczeństwa ruchu lotniczego są rozumiane przez dzieci. Stąd też zrodził się pomysł na zaproszenie funkcjonariuszy wraz z ich podopiecznymi – psami do przedszkola. Spotkanie nie tylko dostarczyło przedszkolakom rzetelnej wiedzy nt. pracy Straży Granicznej ale wyeliminowało także uprzedzenia i lęk przed służbami mundurowymi. Ponadto dzieci miały możliwość poznania specjalności psów służbowych i bezpośredniego obserwowania ich podczas przeszukiwania sali w celu wykrycia materiału wybuchowego (na potrzeby pokazu była to oczywiście niewielka ilość prochu).

W imieniu własnym i dzieci, pragniemy serdecznie podziękować ppłk SG, Panu Arturowi Malińskiemu, Komendantowi Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu- Strachowicach za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby oraz Panom: Rafałowi, Tomkowi i Andrzejowi za poświęcony nam czas i dostarczenie niezapomnianych wrażeń przez Kami i Kaszmira, czworonożnych „stróżów” naszych granic.

Grono Pedagogiczne oraz dzieci z Przedszkola nr 2 w Świebodzicach

 

 

 


 

 
Copyright © Publiczne Przedszkole Nr 2 w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

  |  do góry  |